Kai pamilau save…

Viena iš gražiausių kada nors pasakytų kalbų. Tai žodžiai, kurie paliečia ir pasilieka atmintyje, kad visad primintų, jog meilė sau ne tik gydo mus pačius, bet ir išlaisvina iš asmeninio kalėjimo, iš buvimo savo pačių įkaitais.

Šią kalbą pasakė žmogus, kurį tikriausiai ne vienas prisimename su šypsena veide. Tai gal ir šie jo pasakyti žodžiai sukels ne tiek šypsena, bet sužavės ir įkvėps, kad tinkamiausias laikas pamilti save yra dabar.

KAI PAMILAU SAVE…

Čarlis Čaplinas (Charlie Chaplin).

Kalba 70-mečio šventėje

Kai pamilau save, aš supratau, kad liūdesys ir kančia – tai tik signalai, įspėjantys, kad aš gyvenu prieš savo asmeninę tiesą. Šiandien aš žinau, ką reiškia Būti savimi.

Kai pamilau save, aš supratau, kaip stipriai galima įžeisti kitą, išpildant jo norus netinkamu laiku, kai žmogus tam dar nepasiruošęs. Ir tas žmogus – aš pats. Šiandien aš tai vadinu Savigarba.

Kai pamilau save, lioviausi geidęs kito gyvenimo. Ir tada pamačiau, kad dabartinis gyvenimas suteikia man visas galimybes augti. Šiandien aš tai vadinu Branda.

Kai pamilau save, aš supratau, kad nesvarbu kaip klostosi aplinkybės, aš visada esu teisingoje vietoje teisingu laiku, ir viskas vyksta pačiu tinkamiausiu momentu. Aš galiu būti ramus visada. Dabar aš tai vadinu Pasitikėjimu savimi.

Kai pamilau save, aš lioviausi vogti savo laiką ir svajoti apie didelius būsimus projektus. Šiandien aš darau tik tai, kas teikia man džiaugsmą ir laimę, kas man patinka ir priverčia mano širdį šypsotis. Aš darau tai taip, kaip noriu, savo ritmu. Šiandien aš tai vadinu Paprastumu.

Kai pamilau save, aš išsilaisvinau nuo visko, kas kenkia mano sveikatai – maisto, žmonių, daiktų, situacijų. Nuo visko, kas tempė mane žemyn ir atitraukė mane nuo mano asmeninio kelio. Šiandien aš tai vadinu Meile sau pačiam.

Kai pamilau save, aš lioviausi visada būti teisus. Ir būtent tada aš pradėjau vis mažiau klysti. Šiandien aš supratau, kad tai yra Kuklumas.

Kai pamilau save, aš lioviausi gyventi praeitimi ir rūpintis ateitimi. Šiandien aš gyvenu tik čia ir dabar, ir vadinu tai Pasitenkinimu.

Kai pamilau save, aš suvokiau, kad mano protas gali man trukdyti ar net susargdinti. Bet kai man pavyko protą sujungti su širdimi, jis iš kart tapo mano vertingu sąjungininku. Šiandien šį ryšį aš vadinu Širdies išmintimi.

Mums nebereikia bijoti ginčų, konfrontacijos, problemų su pačiu savimi ir kitais žmonėmis. Net ir žvaigždės susiduria, o tuo momentu gimsta nauji pasauliai. Šiandien aš žinau, kad tai yra „GYVENIMAS“.