Publikacijos

Nikolajevaite, M., Sabaityte, E. (2016). Relationship Between Employees’ Competencies and Job Satisfaction: British and Lithuanian Employees. Psychology Research, 6(11), 684-692.

Sabaitytė, E., Diržytė A. (2016). Jaunų bedarbių psichologinės gerovės stiprinimas taikant psichologinio kapitalo intervenciją. 6-asis Lietuvos psichologų kongresas „Psichologija: mokslu grindžiama praktika žmogui ir visuomenei“. Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, p, 78.

Sabaitytė, E. (2016). Jaunų bedarbių psichologinė gerovė: pozityvaus psichologinio kapitalo, atjautos ir dėkingumo reikšmė. XIII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Mokslas, kuris įkvepia“. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, p. 16.

Diržytė, A., Sabaitytė, E. (2015). Psychological capital of the young unemployed. Social innovations: Theoretical and practical insights (SOCIN’ 2015). Vilnius, Mykolas Romeris university, p. 40 – 41.

Sabaitytė, E., Diržytė, A. (2015). Positive Psychological Capital and Self-Compassion as Developmental Capacities of Unemployed Young People. The 14th European Congress of Psychology “Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life”. Abstract Book. Milan, Bicocca University, p. 1500.

Sabaitytė, E. (2015). Jaunų bedarbių pozityvus psichologinis kapitalas, subjektyvi gerovė ir atjauta. XII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija “Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko vaidmuo”. Pranešimų santraukų leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 24.

Sabaitytė, E., Diržytė, A. (2015). Darbo neturinčio jaunimo subjektyvi gerovė: savęs atjautimo ir psichologinio kapitalo reikšmė. Lietuvos psichologų kongresas “Ieškoti, atrasti, dalintis”. Recenzuota kongreso medžiaga, Vilnius, Lietuvos psichologų sąjunga, p. 73.

Sabaitytė, E. (2014). Pozityvaus psichologinio kapitalo ir subjektyvios gerovės komponentų ryšys: sisteminė literatūros analizė. Socialinis darbas, 13(2), p. 221-233.

Sabaitytė, E. (2014). Alkoholikų suaugusių vaikų tarpasmeninio įskaudinimo įveika: atleidimo ir įveikos strategijų sąsajos. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, Nr. 3 [elektroninis išteklius].

Sabaitytė, E. Bieliauskaitė, R. (2014). Suaugusių alkoholikų vaikų tarpasmeninio įskaudinimo įveika: atleidimo ir įveikos strategijų sąsajos. XI-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija “Psichologiniai tyrimai. Reikšmė visuomenei – iššūkis tyrėjui”. Pranešimų santraukų leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 26.

Diržytė, A., Sabaitytė, E., Patapas, A. (2013). Value – based education and interventions: importance to sočiety. Мемлекеттiк: басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба: научно-аналитический журнал = Public administration and civil service: scientific analytic journal. Астана: Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 4, p. 143-148.