Saviveiksmingumas – (pasitikėjimas) pozityvaus psichologinio kapitalo resursas

Mūsų didžiausia silpnybė – nepakankamas užsispyrimas. Jei nori, kad pasisektų – visuomet bandyk dar vieną kartą. (Tomas Edisonas)

Saviveiksmingumas yra sudurtinis žodis, koduojantis kažką apie save  patį (savi) ir apie atliekamą veiksmą (veiksmingumas). Saviveiksmingumas apibrėžiamas kaip žmogaus stiprus noras stengtis, siekiant sėkmingai įgyvendinti užduotis. Saviveiksmingumas (arba dar kitaip vadinamas pasitikėjimu) labai sustiprėja, kai mes patys sėkmingai pasiekiame savo išsikeltų tikslų. tada įgyjame tikėjimą, kad „aš galiu tai padaryti“. Tai padidina pasididžiavimą savimi ir pozityvias emocijas. Vienintelis būdas tai  patirti – eiti ir daryti. Sėdėjimas ir galvojimas apie sėkmę vargiai sustiprins pasitikėjima.

Saviveiksmingumo (pasitikėjimo) neįmanoma išmokti teoriškai, jį galima stiprinti tik praktiškai, todėl daug apie jį ir nekalbėsime, verčiau aptarsime tai, kaip galima jį stiprinti.

Kaip stiprinti saviveiksmingumą?

  • Mokinkitės iš kitų patirties. Žmonės gali išmokti norimo elgesio stebėdami ir modeliuodami (mėkdžiodami) kitų žmonių, kurie yra jiems svarbūs ir į kuriuos nori būti panašūs,elgesį. Kai žmonės mato kitus, tokius pat kaip ir jie patys, pasiekusius sėkmės savo pačių įdėtomis pastangomis, tuomet jie patiki, kad jie turi taip pat stiprybių pasiekti sėkmės. Be abejo, galima norėti būti panašiu į Paris Hilton ar James Bond, tačiau ar realios galimybės padės būti panašiu į juos ir pasiekti tai, ką jie turi? Todėl labai svarbu pasirinkti tokius sektinus žmones, kurie būtų panašaus amžiaus, išsilavinimo, materialinio statuso.
  • Išlaikykite emocinę pusiausvyrą. Dažnai žmonės kliaunasi savo emocijomis, o ne sugebėjimais. Tačiau jei emocinė būsena yra negatyvi, (pvz., nuovargis, liga, nerimas, depresija, stresas), tuomet labai sumažėja pasitikėjimas. Todėl svarbu įsidėmėti, kad minėtos būsenos gali turėti įtakos laikinam pasitikėjimo praradimui. Tokiu metu nereikėtų priimti svarbių sprendimų (pvz., išeiti iš darbo, atsisakyti karjeros, susipykti su mylimu žmogumi), nes vėliau dėl to galima gailėtis. Tuo tarpu,  jei asmens fizinė ir psichinė būsena yra gera, tai gali gerokai padidinti pasitikėjimą.