Kodėl gerumas daro mus laimingesniais?

Gerumą žmonės vertina dvejopai: vieni mano, kad gerumas yra meile ir nesavanaudiškas rūpinimasis kitais; kiti mano, kad gerumu žmonės pasinaudoja siekdami sau naudos, tačiau iš tiesų kiti žmonės jiems visiškai nerūpi. O ką apie kitų žmonių gerumą manote Jūs? Ar tai yra natūralus elgesys, ar apsukriai suvaidintas elgesys?
Galbūt sunku kai kuriems patikėti, tačiau tyrimai atskleidžia, kad buvimas geru kitiems gali pataryti mus tikrai nuoširdžiai laimingais. Įrodyta, kad buvimas geru kitiems arba bendradarbiavimas su kitais aktyvuoja tas pačias smegenų sritis, kurios taip pat aktyvuojamos tuomet, kai žmonės valgo skanų maistą ar vartoja priklausomybę sukeliančias medžiagas. Kitaip tariant aktyvuojamos tos smegenų sritys, kurios atsakingos už malonumo pojūtį. Taigi tas jausmas, kurį pajuntame darydami ką nors gero dėl kitų, vadinamas „šiltu švytėjimu“ ir šis jausmas turi biologinį pagrindą. Žinoma, visai nebūtina skanuoti smegenis, kad įsitikintume, jog gerumas yra mums naudingas, atlikti tyrimai rodo, kad geranoriški žmonės yra laimingi. Kaip gerumas padidina mūsų laimės jausmą priklauso nuo kelių skirtingų mechanizmų, o kaip šie mechanizmai sužadina laimės jausmą, priklauso nuo mūsų asmenybės.


Mes visi esame skirtingi. Kas vieniems sekasi lengviau, kitiems – sunkiau, tačiau kiekvienas iš mūsų galime atrasti tai, kas mums tinka ir ką galime daryti su meile, gerumu, nuoširdžiu atsidavimu. Žemiau pateikiami keli geranoriškumo būdai, kurie padidina laimės jausmą. Tai nereiškia, kad reikia juos visus įgyvendinti norint pasijusti laimingu, bet gal kuris nors būdas pasirodys Jums visai priimtinas ir galėsite jį natūraliai taikyti savo gyvenime. Svarbiausiai viską daryti nuoširdžiai, kad tai netaptų nemalonia prievolę.

1) “Užkrečiama šypsena“
Panašu, kad kitų žmonių gerumas kažką paliečia mūsų viduje ir mes nejučiomis nusišypsome. Kodėl? Mokslininkai, tyrinėjantys smegenų veiklą, teigia, kad kai mes matome kitų žmonių emocijas, tai automatiškai aktyvuoja tas pačias mūsų smegenų sritis, lyg mes patys patirtume tas emocijas. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų nesunkai prisimintume situacija, kurioje nuoširdžiai juokėmės, nes kitas žmogus juokėsi. Taigi kodėl „neužkrėtus“ kito žmogaus savo juoku? Ar ryžtumėtės sąmoningai tai padaryti ir pastebėti, kaip tai veikia? Ir kaip jaučiatės Jūs patys pasidalindami savo juoku su kitais? ką tai duoda jums?

2) Rūpinkitės kitais
Mokslininkai teigia, kad tie patys mechanizmai veikia ir tuomet, kai kiti žmonės yra negatyviai nusiteikę, t.y. mes susitapatiname su jais ir mūsų nuotaiką tampa panaši į jų nuotaiką. Tai ypač akivaizdžiai pasireiškia tarp artimų draugų ar šeimos narių. Kodėl? Todėl, kad mūsų smegenyse reprezentacijos apie juos sutampa su mūsų pačių reprezentacijomis apie save pačius. Gal galite prisiminti tokią situaciją, kai grįžote namo ir radote dėl kažko nuliūdusį savo artimą žmogų. Ar pamenate, kaip tuomet jautėtės? Jei mes darome ką nors gero žmogui, kuris yra liūdnas ar nusivylęs tam, kad jis pasijustų geriau, tuomet mes taip pat galime jaustis gerai dėl dviejų priežasčių: dėl to, kad mes jaučiame tą patį palengvėjimą, kokį jis jaučią, ir dėl to, kad mes darom tam žmogui gerą. Nors šis efektas labai stiprus tuomet, kai žmonės mums yra artimi, tačiau tai gali būti pritaikoma ir kitose srityse, pavyzdžiui, rūpinimasis sergančiais, savanorystė hospise ir pan. įsitraukimas į tokias veiklas turi pozityvų poveikį ne tik tiems, kuriais mes rūpinamės, bet ir daro mus pačius laimingesniais.

3) Užmegzkite naujas pažintis.
Tikriausiai sutiksite, kad geri žmonės yra kitų mėgstami. Paprastai aplink juos būna daug žmonių. Kartais jiems net reikia „slėptis“ nuo kitų, kad galėtų pailsėti ir atsigauti. Tiesa, mes visi esame geri žmonės, tik mūsų elgesys kartais būna netinkamas. Deja, ne visuomet mes savo gerumą parodom kitiems. Kartais nežinom, kaip tai padaryti, kartais nenorim, to daryti, o kartais norim, bet bijom tai daryti. Kai kurie paprasti gerumo veiksmai, tokie kaip kam nors padovanota nedidelė dovana r tiesiog pavaišinimas kava gali pakelti nuotaiką ir stiprinti draugystę. Čia svarbiausia ne dovanos dydis, o parodytas dėmesys. Savanorystė ar labdaringa veikla taip pat didina laimės jausmą. Sakysit, Kaip? O gi dalyvavimas labdaros organizacijose atveria galimybes užmegzti naujus pažintis su kitais žmonėmis, o aukojimas labdarai pagerina kitų žmonių gyvenimą. Tada mes galime jaustis prisidėję prie kitų geresnio gyvenimo ir dėl to galime jaustis laimingesni.

4) Gerumas kaip tapatumas
Dauguma žmonių yra linkę save laikyti gerais, maloniais žmonėmis. Būdami geri mes atrodome kitiems pozityvūs bei patrauklūs ir galime didžiuotis savimi, jog esame kitų vertinami ir mylimi. Vieno tyrimo rezultatai atskleidė, kad net pirmaklasiai pastebi, jog buvimas geru, maloniu padeda jiems jaustis geresniu žmogumi, o tai savo ruožtu padidina vaikų laimės jausmą. Tik vėliau dėl įvairių gyvenimo aplinkybių mes padarome išvadą, kad geriau tapatintis su valdingumu, pykčiu ar kita savybe. Paprastai tapatinamės su tuo jausmu, savybe ar bruožu, kuris mums daugiausiai atneša naudos, nesvarbu kokiu būdu, kad ir skaudinant kitus. O gal galime mesti patys sau iššūkį ir atradę gerumą savyje vėl, kaip kažkada būdami vaikai, tapatinkimės su gerumu? Prisiminkite save vaikystėje? Koks Jūs buvot? Galbūt kils įvairių minčių, bet sąmoningai paieškokit gerų akimirkų.

5) Gerumas sugrįžta.
Gerumo tyrinėtojai teigia, kad gerumas gali grįžti mums tiesiogiai arba netiesiogiai. Tikriausiai visi žinome tokių pavyzdžių, jei praeityje ką nors kam nors padėjome, padarėme gero, tas žmogus po kurio laiko ir mums padeda ar padaro ką nors gero. Gali būti ir taip, kad vienas geras žmogus paskatina kelis žmones ar visa grupę žmonių būti geresniais, nes gerumas yra kiekviename iš mūsų, bet ne visi iš mūsų galį ar nori jį parodyti, todėl mes mokomės iš kitų. Įsivaizduokite, kad jūs paskutinį mėnesio penktadienį atnešate į darbą savo iškeptą pyragą ir pavaišinate visus kolegas. Labai tikėtina, kad toks jūsų elgesys paskatins ir kitus taip pasielgti ir kitą mėnesio paskutinį penktadienį kas nors atneš savo keptus sausainius ar saldainių dėžutę. Ir tai gali virsti malonia tradicija jūsų darbovietėje. Ar ryžtumėtės taip nustebinti savo kolegas ir pradėti „gerumo akciją“ savo darbovietėje ar draugų grupėje?
Taigi iš vienos pusės buvimas geru gali pagerinti mūsų nuotaiką, iš kitos pusės gera nuotaika gali padėti mums tapti dar geresniais. Tai yra nuostabus laimės ir gerumo ryšys, kurio esmė nuoširdus davimas.